Kdo jsme a čím se zabýváme

Snahou skupiny je přiblížit veřejnosti etapu české historie, která bývá často opomíjena. Přitom se jedná nejen o poslední rozkvět pohanské kultury na našem území, ale o samotné prvopočátky vzniku českého státu. Snažíme se ukázat, že Slované nebyli jen oráči po legendárním Přemyslovi, ale také zdatní válečníci (kteří dokázali rychle expandovat do velké části Evropy), zruční řemeslníci, obchodníci a představitelé osobité kultury.

Zabýváme se tzv. oživenou historií (living history). Naším cílem je tedy co nejpřesnější ztvárnění života Slovanů 9. století na území dnešních Čech. Pro rekonstrukci používáme co nejvěrnější materiály a postupy, které jsou historicky doložitelné nebo odvoditelné. Pokoušíme se napodobit dobu našich předků nejen řemesely, ale celkovým ztvárněním životního stylu – od oblékání až po způsob boje.